Rekenprogramma

Een nieuwe manier van rekenonderwijs

Sinds de invoering van de rekentoets besteden scholen veel aandacht aan de rekenvaardigheid van leerlingen. Hoe zorg je dat de leerlingen het juiste rekenniveau bereiken? Met het nieuwe adaptieve rekenprogramma voor deelnemende scholen oefenen leerlingen zelf met rekenen. Online, op hun eigen niveau. En als docent volg je hun vorderingen op de voet.  

Vanaf augustus 2017 gaat een nieuw adaptief rekenprogramma de twee huidige rekenprogramma's StudioRekenen en Count on Me vervangen. Het nieuwe programma heeft een leerlingvolgsysteem tot en met referentieniveau 3F. Met het programma kunnen leerlingen hun rekenniveau op het gewenste niveau brengen en houden. Dat doen ze door uitleg te bestuderen en door opdrachten te maken. In totaal bevat het rekenprogramma zo’n 2000 opdrachten voor 9 categorieën.

Welke opdrachten een leerling maakt, wordt deels bepaald door de leerling zelf en deels door het programma. Het opleidingsniveau en het schooljaar dat ingevuld wordt bij het profiel, bepaalt het niveau van de opdrachten waar de leerling mee begint.

       

Leerlingvolgsysteem

Om de leerling te kunnen volgen is er een eenvoudig, maar effectief, volgsysteem aan het oefenprogramma gekoppeld. Met behulp van dit volgsysteem heeft de leerling zicht op zijn eigen voortgang en kan de docent zien hoe de leerling het doet ten opzichte van zijn medeleerlingen. 

Alvast uitproberen?

Wil jij het nieuwe adaptieve rekenprogramma alvast uitproberen met je klas? En je ervaringen met ons delen? Neem dan contact op met ons via info@vo-content.nl. Je ontvangt dan de docenten- en de leerlinghandleiding, zodat je direct kan beginnen.

In schooljaar 2016-2017 kunnen ook docenten van niet-deelnemende scholen het nieuwe rekenprogramma uitproberen. Vanaf schooljaar 2017-2018 is het rekenprogramma exclusief beschikbaar voor scholen die deelnemen aan VO-content.

Huidige rekenprogramma's 

Wil je dit schooljaar toch nog aan de slag met de huidige rekenprogramma's Count on Me en rekenprogramma StudioRekenen? Deze programma's zijn geschikt voor referentieniveau 1F, 2F en 3F. Met Count on Me oefenen leerlingen gevarieerd op verschillende onderwerpen binnen hun niveau. Met StudioRekenen kunnen ze juist gericht oefenen op onderwerpen die minder gaan. Breuken bijvoorbeeld, of vermenigvuldigen. 

Rekengame Count on Me

In de rekengame Count on Me gaan leerlingen aan de slag in een wonderlijk flatgebouw. Via een instaptoets wordt het beginniveau bepaald. Daarna rekenen ze zich een weg van etage naar etage. Daarbij proberen ze zoveel mogelijk problemen op te lossen van de eigenaardige bewoners. Per verdieping is er een voortgangstoets, waarvan je als docent de resultaten ziet.  

Rekenprogramma StudioRekenen

Het rekenprogramma StudioRekenen biedt gevarieerd, interactief oefenmateriaal. Bij sommige onderwerpen staat uitleg. Leerlingen kunnen zowel klassikaal als individueel aan de slag. Het programma heeft een effectief volgsysteem per leerling.

Demo-account

De rekenprogramma's zijn exclusief beschikbaar voor scholen die deelnemen aan VO-content. Werkt u op een school die niet deelneemt aan VO-content en wilt u de rekencollecties uitproberen? Vraag een demo-account aan

Exclusief voor VO-content scholen

Onmisbaar bij een goede voorbereiding op het eindexamen.

Meer over Eindexamensite.nl

Rekenprogramma met gevarieerd, interactief oefenmateriaal t/m 3F.

Meer over StudioRekenen

Rekengame t/m 3F waarbij je je in een wonderlijk flatgebouw omhoog rekent.

Meer over Count on Me

Meer weten?

Neem contact op met Marjolein Janssen: marjoleinjanssen@vo-content.nl

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk